Fysioterapia

Fysioterapian erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista.

Fysioterapiaa yli 30 vuoden kokemuksella

Olen valmistunut fysioterapeutiksi Helsingissä 1988. Ammattitaitoa olen päässyt kehittämään monien koulutusten kautta.

Erityisosaamisen alueeni

  • neurologinen fysioterapia
  • niska -hartia ja
  • alaselkä ongelmien tutkiminen ja hoito

Neurologian lisäkoulutuksena olen käynyt Bobath konseptin. Neurologisen fysioterapian erikoistumisopinnot sain päätökseen 2006.

Tuki -ja liikuntaelin sairauksien puolelta osaamiseeni kuuluu MacKenzie, joka on yksi fysioterapeuttien käyttämä hoitomenetelmä selkärangan kiputiloissa. Olen käynyt myös useita SOMTYN järjestämiä manuaaliseen tutkimiseen ja terapiaan liittyviä kursseja mm. kliininen päättely, tutkiminen ja ohjaus selkäkipujen varhaisvaiheessa sekä neurologia / ortopedia yhdistelmäkursseja.

Työurani olen pääasiassa tehnyt sairaalassa.

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapian menetelmiä ovat mm. terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia ja apuvälinepalvelut.

Fysioterapiaa tarvittaan kun liikkumis -ja toimintakyky ovat rajoittuneet tai ovat uhattuina ikääntymisen, vamman, sairauden, kivun, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta.

Ihmisen aktiivisuutta  ja liikkumiskykyä autetaan palautumaan fysioterapian avulla, niin että hän voi toimia yhteiskunnassa aktiivisesti.

Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen, joka on suorittanut fysioterapeutin tutkinnon. Toimintaa valvovat  aluehallintovirasto sekä sosiaali -ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto VALVIRA.

Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja tieteelliseen näyttöön perustuvaa ja arjen toimintoja ohjaava. Fysioterapeuttisen tutkimuksen ja arvioinnin pohjalta asetetaan tavoitteet ja tehdään suunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Fysioterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan ja muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa moniammatillisessa työryhmässä.

Hinnasto

  • Fysioterapia 30 min  42€
  • Fysioterapia 45 min  53€
  • Fysioterapia 60 min 63€
  • Kotikäyntilisä 50%
  • Kinesioteippaus hoidon yhteydessä 7€
Irmeli Yli-Kokkila

Varaa aika soittamalla

Irmeli 0504056520